Over mij

 

Ik ben Jeroen Maris, 26 jaar, kom oorspronkelijk uit een dorpje in Twente en ben nu woonachtig in de omgeving van Veenendaal. In 2010 ben ik begonnen met een studie theologie omdat ik – zo God het wil – later als predikant het Evangelie hoop te verkondigen aan een ieder die het horen wil.

Roeping

Ik maak me zorgen om de staat waarin het Christendom zich bevindt, zowel in Nederland als wereldwijd. Sinds Pinksteren leven we in de laatste dagen, maar vooral in de laatste eeuw heeft de wereld veel gebeurtenissen meegemaakt, waarin ik de spoedige komst van het einde meen te zien. Als Christenen moeten we anders zijn dan de wereld: wel in de wereld, maar niet van de wereld. De trieste realiteit is echter dat het Christendom van deze tijd zich aanpast aan de wereld en zich ermee vereenzelvigt. Er is een schrijnend gebrek aan kennis van God en Zijn Woord, wat mijns inziens de grote oorzaak is van het verval dat gaande is. De Heere zegt: “Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is” (Hos. 4:6, HSV). Dat gold voor Israël ten tijde van de profeet Hosea, maar deze uitspraak heeft ook relevantie voor Christenen vandaag. Daarom wil ik mijn leven in dienst stellen van de verkondiging van het Evangelie van de Heere Jezus en het opbouwen van mensen in de kennis van God, zodat ze zich bewust zullen zijn van hun identiteit als Christen, en waakzaam en met opgeheven hoofden de aanstaande verschijning van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus mogen verwachten.

Studie

Van 2006 tot 2010 heb ik ICT-beheer gestudeerd aan de Saxion Hogeschool in Enschede, waar ik in juni 2010 ben afgestudeerd. In september 2010 ben ik begonnen met een studie theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU), vestiging Kampen (Oudestraat). Al na korte tijd kwam ik erachter dat theologie studeren niet hetzelfde is als bezig zijn met de Bijbel en het Christelijk geloof. De opleiding was behoorlijk vrijzinnig, wat ertoe leidde dat ik per maart 2011 ben overgestapt naar de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA), waar ik de theologiestudie heb vervolgd. Op 26 augustus 2013 heb ik daar mijn Bachelordiploma gehaald. In september 2013 ben ik begonnen met een 2-jarige “Master of Evangelical Theology” aan Tyndale Theological Seminary in Badhoevedorp.

Theologische oriëntatie

Ik ben opgegroeid in een doorsnee PKN/GB-gemeente, maar ben daar uiteindelijk weggegaan uit onvrede over de prediking (ten eerste vanwege het gebrek aan systematische, Bijbelverklarende prediking; ten tweede vanwege het brengen van een onvolledig – en daardoor vals – Evangelie). Ik ben soteriologisch gezien een Calvinist, wat hermeneutiek en eschatologie betreft een dispensationalist, en wat betreft mijn visie op doop en gemeente een baptist. Mensen die mij wat theologie en/of persoon betreft significant gevormd en beïnvloed hebben zijn John MacArthur, Paul Washer, Charles Ryrie, Dwight L. Pentecost, John Walvoord, Lewis Sperry Chafer, en J.I. Packer (onvolledige lijst). Mijn interesse ligt in de systematische theologie, en dan met name in de soteriologie en eschatologie.